ACCÉS OBERT

ACCÉS OBERT (Palma 2016)

Una cançó sempre respon a una part d’un mateix, així que després del disc stillmorris.cat, vaig treballar en un nou disc seguint la mateixa línia que em donava compondre en català afegint-li unes certes dosis del rock.